Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гузик Д.В., Кутний Б.А. (уклад.) Промислова вентиляція. Теплогазопостачання та вентиляція (укр.)

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Гузик Д.В., Кутний Б.А. (уклад.) Промислова вентиляція. Теплогазопостачання та вентиляція (укр.)
Полтава: ПолтНТУ, 2007г. -82с. Посібник із курсового та дипломного проектування з дисципліни Промислова вентиляція для студентів спеціальності 6.092100 Теплогазопостачання та вентиляція денної і заочної форм навчання.
Загальні відомості, Указівки щодо виконання курсового проекту, Указівки щодо виконання відповідних розділів дипломного проекту. Рекомендації що до устрою вентиляції у виробничих приміщеннях різного призначення 3 ознайомлення із завданням,
Добір і вивчення літератури характеристика технологічних процессів(на прикладі термічного цеху) Вибір розрахункових параметрів.
розрахункові параметри зовнішнього середовища.
Санітарно-гігієнічні умови в приміщенні.
складання теплового балансу приміщення.
в різні періоди року.
розрахунок тепловтрат.
Теплонадходження в приміщення.
Складання теплового балансу.
Місцева вентиляція.
місцева витяжна вентиляція.
Повітряні душі.
повітряний режим промислової споруди.
Визначення необхідних повітрообмінів.
визначення повітрообміну по боротьбі зі шкідливими.
речовинами.
Визначення повітрообміну по боротьбі з надлишками тепла.
Складання зведених теплоповітряних балансів.
Конструювання вентиляційних систем.
конструктивні рішення систем вентиляції і опалення.
Визначення площ аераційних отворів.
Розрахунок повітряно-теплових завіс.
Чергове опалення.
Аеродинамічний розрахунок систем вентиляції.
загальні відомості.
Визначення втрат повного тиску на окремій.
ділянці повітропроводу.
Складання розрахункової схеми.
Розрахунок систем природної вентиляції.
Розрахунок систем механічної вентиляції.
Вибір вентиляційного обладнання.
підбір калориферів.
Підбір фільтрів.
Підбір пилоочисних пристроїв.
Підбір вентиляторів.
Гідравлічний розрахунок системи тепло-
Постачання калориферів.
виконання креслень.
план-схема.
Плани і розрізи будівель 13.3 Схеми систем вентиляції та теплопостачання.
Припливна камера.
Складання специфікацій вентсистем.
оформлення пояснювальної записки.
додатки.
список літератури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация