Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Schramm T. Wygrać Polskę 1914-1918

  • Файл формата pdf
  • размером 24,26 МБ
Schramm T. Wygrać Polskę 1914-1918
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 57).
Opis rozgrywek dyplomatycznych i walk o odzyskanie wolności po ponad stu latach niewoli. Szansa pojawiła się w czasie I wojny światowej gdy mocarstwa zaborcze walczyły przeciwko sobie, Prusy z Austrią po jednej stronie przeciwko Rosji. Wszystkie te kraje potrzebowały Polaków, żeby walczyli na froncie, co nasi skrzętnie wykorzystali wymuszając na władzach państw zaborczych pewne obietnice, których ani myślały dotrzymać. jednak pojawiła się korzystna koniuktura gdy najpierw Rosja, a potem Prusy z Austria przegrały wojnę.
To trzeba było umiejętnie wykorzystać. Jak wiemy 11 XI 1918 roku powstała II Rzeczypospolita.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация