Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Myśliński J. Swobody, fabryk i ziemi!

  • Файл формата pdf
  • размером 19,93 МБ
Myśliński J. Swobody, fabryk i ziemi!
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 52).
Treść:
Polacy wśród socjalistów Europy po 1863 r.
Warunki rozwoju ruchu na ziemiach polskich
Początki ruchu socjalistycznego w trzech zaborach i na wychodźstwie
Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat i jej kontynuatorzy
Tworzenie się zalążków masowych partii robotniczych
Na przełomie ideowym
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация