Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2006 №04

  • Файл формата pdf
  • размером 7,05 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2006 №04
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 120 с. — ISSN 0235-3490.
Гол. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Залізняк Л.Л. Гребениківська мезолітична культура: походження, хронологія, історична доля.
Гречко Д.С., Свистун Г.Є. Деякі питання вивчення лісостепових городищ скіфського часу на Сіверському Дінці.
Зубар В.М. Про один тип поховальних споруд некрополя Херсонеса Таврійського другої половини ІV— першої половини ІІІ ст. до н. е.
Стеблій Н.Я. Роль екофактів у системі розвитку культури карпатських курганів.
Магомедов Б.В. Монети як джерело вивчення історії племен черняхівської культури.
Моця К.О. Cистема оборони середньовічного Херсонеса в контексті візантійської військової доктрини.
Публікації археологічних матеріалів.
Буйнов Ю.В. Поховальні пам’ятки та поховальний обряд племен бондарихинської культури.
Пукліна О.О., Трейстер М.Ю. Бронзова гідрія зі збірки Національного музею історії України.
Київські старожитності.
Архипова Є.І. Вироби ювелірного та декоративно-ужиткового мистецтва стародавнього Києва (за матеріалами розкопок Старокиївської експедиції 2001—2002 рр.).
Нові відкриття та знахідки.
Куриленко В.Є., Бунятян К.П. Пам’ятки середньодніпровської культури Середнього Подесення.
Дискусії.
Від редколегії журналу «Археологія».
Пам'ять археології.
Богдан Андроникович Звіздецький.
Іон Ізраїлевич Винокур.
Алла Трохимівна Сміленко.
Хроніка.
Клюба Х.М. Херсонес Таврійський. Новий здобуток українсько-американської співпраці.
Вотякова О.Л. Міжнародна наукова конференція «Радомишль та його історія».
Алфавітний покажчик змісту журналу «Археологія» за 2006 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация