Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2004 №02

  • Файл формата pdf
  • размером 12,22 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2004 №02
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 162 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Рассамакін Ю.Я. Степи Причорномор’я в контексті розвитку перших землеробських суспільств.
Гаврилов О.В. Феодосія та її околиця за античної доби.
Возний І.П. Топографія та типологія відкритих поселень XII—XIV ст. Пруто-Дністровського межиріччя.
Литвинова Л.В. Антропологічна характеристика населення Нижнього Подніпров’я доби середньовіччя (за матеріалами могильника Мамай Сурка).
Публікації археологічних матеріалів.
Степанчук В.М. Житлова конструкція стоянки Міра.
Бессонова С.С., Романюк В.В. Поселення скіфського часу на території м. Тараща.
До історії стародавнього виробництва.
Гошко Т.Ю. Металообробка на Київщині за доби пізньої бронзи.
Недопако Д.П., Горнікова М.О. Технологія виготовлення черняхівських залізних виробів.
Дискусії.
Михайлов Б.Д. Сцени «священного шлюбу» в петрогліфах Кам’яної Могили.
Зубар В.М. З приводу інтерпретації однієї споруди, відкритої на території античної Тіри.
Київські старожитності.
До відкриття рубрики.
Пуцко В.Г. Бронзовий хрест-енколпіон зі Старокиївської гори.
Охорона пам’яток археології.
Положення про польовий комітет.
Мінаєва Н.І. Правові аспекти проблеми збереження археологічної спадщини.
Пам’ять археології.
Кухарчук Ю.В. Юрій Георгійович Колосов (до 80-річчя від дня народження).
Хроніка.
Спогад про Едуарда Альбертовича Балагурі.
Слово прощання з Анною Іванівною Мелюковою.
Пам’яті Дмитра Сергійовича Раєвського.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация