Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2006 №01

  • Файл формата pdf
  • размером 7,34 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2006 №01
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 110 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Степанчук В.M. Динаміка заселення території України в нижньому, середньому і на початку верхньою палеоліту.
Мордвінцева В.І. Ювелірна справа елліністичного і ранньоримського часу в закордонній і вітчизняній історіографії.
Зубар В.М. Час та обставини будівництва комплексу Західної базиліки Херсонеса-Херсона.
Публікації археологічних матеріалів.
Буйнов Ю.В. Поселення малобудківського типу біля с. Тимченки у басейні р. Сіверський Донець.
Публікації архівних матеріалів.
Колесникова В.А. Листування В.В. Хвойки з Е. Міннзом як джерело для створення наукової біографії В.В. Хвойки.
До історії стародавнього виробництва.
Недопако Д.П., Горшкова М.О.Технологія виготовлення зброї із поховання в Млинові.
Київські старожитності.
Архипова Є.І. Пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва стародавнього Києва (за матеріалами розкопок 2001—2002 pp.).
Нові відкриття та знахідки.
Могилов О.Д., Діденко C.B. Вуздечні предмети з курганів «Г» біля с. Журовка.
Пам’ять археології.
Скорий С.А. До 70-річчя Б.М. Мозолевського: штрихи до портрета.
Болтрик Ю.В. До 70-річчя Василя Івановича Бідзілі.
Оленьковський М.П. Наукове безсмертя, створене власноруч (до 120-річчя Аркадія Вікторовича Добровольського).
Дискусії.
Скорий С.А. «Стадо скіфів-кочовиків» у напрямку «Укрлісостепу» (з приводу рецензії H.A. Гаврилюк).
Рецензії.
Бунятян К.П. Рец.: Рассамакин Ю.Я. Азово- Понтийские стени в эпоху меди. Погребальные памятники середины V — конца IV тыс. до н. э. — Mainz: Verlag Philipp von Zaubern, 2004.
Корвін-Піотровський О.Г. Рец.: Горелов M.C., Моця О.П., Рафальський О.О. Держава і цивілізація в історії України.
Хроніка.
Марголіна І.Є. Друга Судацька міжнародна наукова конференція.
Відейко М.Ю. Відкрито перший музей Кукутень.
Біляєва С.О., Іванченко Л.І., Кулаковська Л.В., Фіалко О.Є. Виставка «Акерман — Очаків-2004».
Мацкевий Л.Г., Кочкін І.Т. Міжнародна археологічна конференція «Методичні проблеми інтерпретації радіовуглецевих дат» (16 жовтня 2004, м. Жешів, Республіка Польща).
Зінько В.М. Міжнародний колоквіум «Античне місто: проблеми збереження архітектурно-археологічних комплексів».
Порушення прав на інтелектуальну власність.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация