Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чекаленко Л.Д. Навчальна програма дисципліни Міжнародні політичні відносини (для бакалаврів)

  • Файл формата pdf
  • размером 178,99 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Чекаленко Л.Д. Навчальна програма дисципліни Міжнародні політичні відносини (для бакалаврів)
К.: МАУП, 2006. — 16 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Міжнародні політичні відносини, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.
Дисципліна Міжнародні політичні відносини є необхідною складовою гуманітарних навчальних дисциплін, що віддзеркалює зародження і розвиток системи міжнародних відносин у теоретичній площині; досліджує теоретичні засади і виробляє практичні рекомендації щодо формування світової системи міждержавної взаємодії.
Опанування закономірностями цієї специфічної галузі життя світового співтовариства набуває все більшого наукового і практичного значення. Отже, мета вивчення дисципліни — сформувати об’єктивне уявлення про систему існування людства в сучасній парадигмі його розвитку; опанувати теоретичними знаннями і набути практичних навичок для здійснення адекватної часу зовнішньої політики держави; засвоїти основні положення теоретичних понять; вивчити аргументи провідних політологічних шкіл щодо засад і розвитку міжнародних відносин.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация