Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2005 №02

  • Файл формата pdf
  • размером 3,07 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2005 №02
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 120 с. — ISSN 0235-3490.
Гол. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Толочко П.П. Теоретичні проблеми вивчення давньої історії України.
Дараган М.М. Перегляд основ хронології передскіфського та ранньоскіфського часу Північного Причорномор’я.
Зубар В.М. Про характер землеволодіння в Херсонесі Таврійському.
Шевченко Т.М. До питання про варварські релігійні впливи у Херсонесі Таврійському.
Домановський А.М. Окремі елементи зовнішньоторговельної політики візантійського уряду та рання історія Давньоруської держави.
Публікації археологічних матеріалів.
Стоянова А.А. Металеві підвіски у формі сокирок із Криму.
Петрашенко В.О., Козюба В.К. Давньоруські поселення поблизу с. Бучак.
До історії стародавнього виробництва.
Готун І.А., Петраускас А.В., Петраускас О.В. Експериментальна археологія у роботі Північної експедиції. Дослідження в галузі гончарства.
Дискусії.
Пашкевич Г.О. Археологія і палеоетноботаніка.
Відейко М.Ю. Тема Трипільської культури у сучасному «праісторичному» міфотворенні.
Нові відкриття і знахідки.
Разумов С.М. Ритуальні ножі доби бронзи (за матеріалами Надчорномор’я).
Рецензії.
Черняков І.Т.: Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. — Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2004.
Малєєв Ю.М.: Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. — Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2004.
Хроніка.
Пам’яті Віктора Федоровича Петруня.
Iвакiн Г.Ю., Яковлева Л.А., Джинджан Ф. Круглий стіл «Археологія України і Франції» — «Les regardes croisees des archeologes ukrainiens et français».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация