Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2006 №03

  • Файл формата pdf
  • размером 3,59 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2006 №03
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 114 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Залізняк Л.Л. Культурно-історичні провінції території України у первісну добу.
Ушкова Ю.В. Соціальний устрій населення ямної культурно-історичної спільності: погляди на проблему.
Кислий О.Є. Основні риси кам’янської культури Східного Криму.
Буйських А. В. До питання про час заснування Херсонеса Таврійського.
Шевченко Т.М. Поховання в контексті родинної релігії Херсонеса Таврійського.
Миська Р.Г. Теребовельська земля ХІ — ХІІ ст. (історичний огляд).
Публікації археологічних матеріалів.
Козак Д.Н. Божество Сарапіс із поселення готів на Волині.
Приймак В.В. Дослідження роменсько-давньоруських пам’яток на шляху із Чернігова у Тмуторокань.
До історії стародавнього виробництва.
Горбаненко С.А. Землеробство слов’ян останньої чверті І тис. н. е.
Нові відкриття та знахідки.
Тиліщак В.С. Дослідження Чернелево-Руського могильника (1973—2000).
Дискусії.
Шрамко Б.А. На захист В.О. Городцова (з приводу публікації П.Я. Гавриша).
Нечитайло П.О. Погляд на початки християнської архітектури України (до концепції О.А. Пламеницької).
На допомогу вчителю.
Мацкевий Л.Г. Питання заселення території сучасного Львова та Трускавця (комплексний інтердисциплінарний аналіз).
Рецензії.
Болгов М.М. Рец.: С.Г. Колтухов, В.Ю. Юрочкин. От Скифии к Готии: Очерки истории варварского населения Степного и Предгорного Крыма (VII в. до н.э.—VII в. н.э.)
Гречко Д.С. Рец.: Л.І. Бабенко. Песочинский курганный могильник скифского времени.
ГЛладких М.І. Рец.: К.П. Бунятян, Л.Л. Залізняк, В.M. Зубарь, О.П. Моця, В.В. Отрощенко, Р.В. Терпиловський. Археологія України
Пам'ять археології.
Вдовиченко Є.В. Меценат науки (пам’яті Георгія Льововича Скадовського).
Хроніка.
Телегін Д.Я., Конча С.В. Про актуальність вивчення давніх пам’яток України в контексті індоєвропейської проблематики.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация