Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Математичне програмування

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Математичне програмування
Завдання №1 Розвязати задачу лінійного програмування графічним способом та за допомогою симплекс-методу.
Завдання №
2. Розв’язати транспортну задачу методом потенціалів.
B1 B2 B3 ai
А1 18 0 8 60
А2 4 10 14 40
А3 6 2 4 100
bj 25 75 100
Завдання №3 Методами ДП розв’язати задачу оптимального розподілу капіталовкладень: на модернізацію трьох підприємств виділено 7 млн. коштів. Відомі необхідні витрати Cj на модернізацію кожного підприємства при кожному варіанті модернізації Uj, а також чистий прибуток Rj від їх модернізації. Знайти такий план модернізації всіх трьох підприємств при якому чистий прибуток від модернізації всіх трьох буде найбільшим.
Таблиця 1 Підприємство
1 2 3
Uj C1 R1 C2 R2 C3 R3
1 0 0 0 0 0 0
2 2 4 1 2 3 3
3 3 3 2 3 4 7
4 4 8 - - - -
Завдання №
4. По даним таблиці побудувати сітьовий графік та обчислити основні параметри сітьового графіка: ранні та пізні строки початку та завершення операцій, повні та вільні резерви робіт.
Варіант № 2
(i;j) tij
(1,2) 7
(1,3) 14
(2,3) 6
(2,4) 3
(3,4) 1
(4,5) 5
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация