Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Максименко С.Д. Загальна психологія

  • Файл формата pdf
  • размером 2,77 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Максименко С.Д. Загальна психологія
(Укр.яз.). Максименко С.Д., Соловієнко В.О.
Загальна психологія: Навч. посібник. - К.: МАУП,
2000. - 256 с. - Бібліогр. у кінці розд.
У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.
Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної психології.
Предмет психології. Методи психології. Розвиток психіки і свідомості
Особистість, соціальні групи
Психологія особистості. Соціальні групи
Діяльність
Психологічний аналіз діяльності. Мова і мовлення. Спілкування. Увага
Пізнавальні психологічні процеси
Сприймання. Мислення. Уява. Пам'ять
Емоційно-вольові процеси
Емоції і почуття. Воля
Індивідуально-психологічні особливості особистості
Темперамент. Здібності. Характер
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация