Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Давидова О.Ю., Усіна А.І., Сегеда І.В. Ресторанний менеджмент

  • Файл формата pdf
  • размером 2,46 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Давидова О.Ю., Усіна А.І., Сегеда І.В. Ресторанний менеджмент
Підручник. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 279 с. ISBN 978-966-695-332-5
У підручнику розглядаються основні принципи ресторанного менеджменту, особливості сучасної організації виробництва й обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Особлива увага приділяється характеристиці типів, класів закладів ресторанного господарства та їхній класифікації; видам і формам продовольчого, матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства; загальним принципам організації основних та допоміжних підрозділів виробництва, виробничого процесу; організації трудових процесів, оперативному плануванню виробництва; організації повсякденного обслуговування споживачів у ресторані; організації обслуговування споживачів із використанням «шведського столу»; організації обслуговування банкетів і прийомів; організації обслуговування іноземних туристів, спеціальним формам обслуговування. Особлива роль відводиться послугам, що надаються в закладах ресторанного господарства. У підручнику стандартизація й сертифікація продукції та послуг ресторанного господарства розглядаються як визначальні елементи специфічного менеджменту, що чинять найбільш важливий вплив на процес постійного забезпечення виробництва та постачання на ринок конкурентоспроможної продукції й послуг. Призначається для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також працівників сфери індустрії гостинності.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация