Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпаргалка - Социология права

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Шпаргалка - Социология права
Шпаргалки состоят из 42 ответов на нижеперечисленные вопросы. Вопросы 1-7 даны на украинском языке. Язык изложения всех остальных вопросов – русский. Ответ на каждый вопрос занимает половину страницы (приблизительно 1500-2000 знаков на каждый ответ).
Предмет соціології права, його специфіка.
Структура і функції соціології права.
Взаємозв'язок соціології права з іншими науками.
Попередники юридичної соціології: Аристотель, Платон,
Теорія природного права Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка.
Англійський емпіризм 19 ст. (І. Бентам, Г. Мен, Г. Спенсер).
Німецька юридична соціологія М. Вебер, Т. Гейгер.
Соціоправові погляди Е. Дюркгейма.
Особливості й основні ідеї марксистського напрямку в соціології права.
Європейська школа СЦП: Є. Ерліх, Б. Маліновський,. Сорокін.
Американська школа соціології права.
Російська дореволюційна школа соціології права:
Радянська сцп в 30-80 рр. XX ст.: досягнення і прорахунки.
Сучасна українська соціологія права.
Право як соцй інститут: основні характеристики і загальні ознаки.
Соціальні функції права. Дисфункціональність права та її прояви.
Форми соціальної дії права і їх характеристика.
Сутність правових норм, їх структура, види.
Деформація пр норм (причини та прояви), тіньова нормотворчість.
Норми права і норми моралі: взаємозв'язок, розходження і подібність.
Правова поведінка: сутність, загальні й ознаки, що диференціюють.
Суб'єкти правової поведінки і їх основні характеристики.
Сутність правомірної поведінки, її генезис, види.
Делінквентна субкультура:
Злочинність як соціальне явище: сутність, показники, причини.
Соціологічні теорії злочинності і їх евристичні можливості.
Особистість злочинця. Особистість жертви.
Покарання як соціальний інститут.
пенітенціарної системи, її функції. М. Фуко про народження тюрми.
Типи пенітенціарних систем. Пенітенціарна система в Україні.
Правова культура: сутність, рівні, види, структура.
Правовий нігілізм: сутність, причини, наслідки.
Правова соціалізація: особливості, рівні, методи здійснення.
Правове виховання: методологічні і методичні підстави.
Сутність, зміст, особливості правосвідомості.
Структура правосвідомості і специфіка її вивчення.
Поняття юридичного конфлікту, його особливості і характеристики.
Основні стадії розвитку юридичного конфлікту.
Кримінальний конфлікт як різновид юридичного конфлікту.
Соціологічні дослідження в різних областях права.
Громадська думка про право, правоохоронні органи.
Проблеми взаємодії населення та міліції: соціологічний аспект.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация