Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ucrainica Polonica 2009 Вип. 3

  • Файл формата pdf
  • размером 2,05 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Ucrainica Polonica 2009 Вип. 3
Київ–Житомир, 2009. – 224 с.
Збірник виданий спільно Київським національним лінгвістичним університетом, Польським науковим товариством у Житомирі та Інститутом славістики Польської Академії Наук. У томі опубліковані статті, що відображають взаємини між польським і українських народами у різних сферах соціально-економічного і політичного життя на різних історичних етапах.
Скорочений зміст:
Історія
Плевако І. Типологія шляхетських сеймикових зібрань на Волині у кінці XVI–XVII ст.
Поліщук Ю. Приєднання Правобережної України до Російської імперії та доля польського населення (кінець XVIII – початок XIX ст. )
Щербін Л. Польське та українське питання в політиці конституційно-демократичної партії (1905–1917 рр. ): порівняльний аспект.
Нестеренко В. Політика Директорії УНР щодо польського населення
правобережної України (1918–1920 рр. ).
Горбатюк М. Створення та початковий етап діяльності Українського центрального комітету (УЦК) у Польщі (квітень 1921 – січень 1922 рр. )
Шамара С. Поляки України в контексті національної політики в СРСР 1920–1930 рр.
Менджецький В. Поляки з Наддніпрянської України в Другій Речі Посполитій
Лисенко О. Українці та поляки в лещатах двох тоталітарних систем періоду Другої Світової війни
Культура і мистецтво
Новак Т. Пісні польського населення Волині в зібраннях Оскара Кольберга
Біографістика
Кругляк М. До портрету Юліана Люблінського
Історіографія
Ганцаж Б. Публіцистична і наукова діяльність В. Липинського українською мовою. Контакти з українськими культурними і політичними діячами (1907–1914)
Соціологія. Політологія
Адамович С. Адміністративно-територіальна реформа в Польщі: Використання досвіду в Україні
Зеленько Г. Європейські контексти українсько-польської співпраці.
Поліщук І. Польські і російські політико-культурні впливи в Україні на її шляху до Європи.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация