Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Федишин Б.П. Економіка енергетики (укр.мова)

  • Файл формата djvu
  • размером 1,04 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Федишин Б.П. Економіка енергетики (укр.мова)
Навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Тернопіль: Астон, 2003. 160 с.
Розглянуто економічні, правові та організаційні основи енергетики України. Зроблено нові підходи щодо місця і ролі фондів в енергетиці, розрахунку їх ефективного використання, обгрунтовано шляхи залучення інвестицій, методи визначення продуктивності праці в специфічних умовах енергетики. Значну увагу приділено затратам енергетичного виробництва, методиками розрахунків калькуляції виробництва енергії на теплових електроцентралях, атомних, гідравлічних і газотурбінних електростанціях. Сформовано порядок ціноутворення й тарифної політики в енергетиці. Розглянуто баланс паливно-енергетичних ресурсів, природу енергетичних криз. Викладено сучасні методи організації наукових досліджень інноваційної діяльності, розрахунки їх економічної ефективності, наведено приклади розв'язку типових задач. При викладенні цих питань було враховано досвід роботи енергетики в умовах реструктуризації, переходу на ринкові взаємовідносини. Посібник рекомендовано для студентів технічних вузів, які вивчають економіку енергетики. Він може бути використаний спеціалістами-енергетиками, які працюють у галузі економіки.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчаїьних закладів
Вступ
Розвиток енергетики та економіки
Фонди та капітальне будівництво в енергетиці
Інвестиції та кадри
Затрати енергетичного виробництва
Ціноутворення в енергетиці
Баланс паливно-енергетичних ресурсів та природа енергетичних криз
Наукові дослідження, інноваційна діяльність в енергетиці та обгрунтування розміщення енергетичних об'єктів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация