Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень

  • Файл формата pdf
  • размером 4,58 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень
К.: «Вища школа», 1980. — 217 с.
Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР як навчальний посібник для студентів філологічних факультетів університетів і педагогічних інститутів
В пособии дается понятие о структурных компонентах языка как объекта языкознания, освещается история лингвистических учений научных центров древних цивилизаций, периода средневековья и эпохи Возрождения, XVI—XVIII и XIX столетий; особое внимание уделено вопросу развития науки о языке за годы Советской власти. Все периоды развития лингвиотики, ее разветвление на школы, направления освещаются о позиций диалектико-материалистического понимания языка как социального явления, о позиций марксистско-ленинской философии.
Предназначено для студентов филологических факультетов университетов и педагогических институтов.
У посібнику дається поняття про структурні компонента мови як об'єкта мовознавства, висвітлюється Історія лінгвістичних учень наукових центрів стародавніх цивілізацій, періоду середньовіччя та епохи Відродження, XVI—XVIII і XIX століть; особливу увагу приділено питанню розвитку науки про мову за роки Радянської влади. Усі періоди розвитку лінгвістики, її розгалуження на школи, напрями висвітлюються з позицій діалектико-матеріалістичного розуміння мови як соціального явища, з позицій марксистсько-ленінської філософії.
Призначений для студентів філологічних факультетів університетів та педагогічних інститутів.
Зміст:
Наука про мову в стародавні часи
Мовознавство XIII-XVIII ст.
Порівняльне й історичне мовознавство на початку XIX ст .
Філософія мови Вільгельма Гумбольдта (1767-1835)
Дальший розвиток порівняльно-історичного мовознавства
Біологічний напрям у мовознавстві
Психологічний напрям у науці про мову
Молодограматизм у порівняльно-історичному мовознавстві
Розвиток порівняльно-історичного методу в російських лінгвістичних школах (остання чверть XIX-початок XX ст.)
Критика лінгвістичних концепцій молодограматиків
Лінгвістичні концепції Ф. де Соссюра
Розвиток лінгвістичних концепцій Ф. де Соссюра у працях зарубіжних мовознавців
Пошуки досконаліших методів лінгвістичних досліджень. Полеміка в зарубіжному мовознавстві
Етнолінгвістика
Розвиток науки про мову в СРСР
В формате DjVu
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация