Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Вітлінський В.В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві
Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с
Пропонована монографія присвячена науці про економічний ризик — ризикології. Автори трактують ризик як економічну категорію, що іманентно притаманна діяльності суб’єктів господарювання і пов’язана із сприйняттям і подоланням невизначеності, конфлікту в ситуаціях цілепокладання, оцінювання, управління, неминучого вибору. Ризик має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру. У монографії детально висвітлюються концептуальні аспекти ризикології — якісний та кількісний аналіз ризику, система показників його кількісного оцінювання, основні підходи до моделювання, управління та методів зниження ступеня ризику. Значна частина матеріалу публікується вперше.
Дана праця орієнтована на наукових працівників, аспірантів, викладачів і студентів з економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, стане у пригоді практичного застосування фахівцями з економіки, фінансовими аналітиками та зацікавить усіх, хто бажає ознайомитися з цією проблематикою.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация