Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мозговий І.П. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації

  • Файл формата djvu
  • размером 10,00 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Мозговий І.П. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації
Монографія. — Суми : УАБС НБУ, 2009. — 472 с.
В ілюстрованій монографії на тлі драматичних соціально-політичних та культурних колізій розкривається суперечливий і багатоплановий процес релігійно-філософського розвитку в добу присмерків і падіння греко-римської цивілізації. З’ясовуються передумови виникнення, утвердження й еволюції неоплатонізму (III-VІ ст.) як неперевершеного філософського вчення Античності й Середньовіччя та процес його освоєння представниками християнського богослов’я. Аналізується проблема богошукання у творчості стародавніх мудреців, простежуються основні напрямки освячення елліністичного теоретизування, використання його ідей, методів і понятійного апарата отцями церкви з метою філософського обґрунтування християнства. Осмислюється роль філософської спадщини Античності в духовному розвитку народів Європи й Близького Сходу.
У книзі представлений каталог 1 240 античних філософів і 729 отців церкви.
Книга розрахована на просвітян, науковців, учителів, богословів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями історії філософії, релігії й культури.
Від автора.
Вступ.
Неоплатонізм і патристика як об'єкти. наукового вивчення.
Патристичний період (III-кінець VIII ст.).
Схоластичний період (кінець VIII-XIV ст.).
Гуманістично-просвітницький період (XIV-XVIII ст.).
Четвертий період (доба Нового часу) (XIX - початок XX ст.).
П'ятий (Новітній) період (з 20-х pp. XX ст.).
"Білі плями".
Неоплатонізм і патристика як етапи історико-філософського розвитку.
Передумови неоплатонізму.
Філософія неоплатонізму.
"Могильник" неоплатонізму (патристика).
Неоплатонізм і патристика в діалозі систем: онтологія.
Перша іпостась.
Друга іпостась.
Третя іпостась.
Неоплатонізм і патристика в діалозі систем: космологія й антропологія.
Ієрархія буття.
Психічна антропологія.
Соматична антропологія.
Неоплатонізм і патристика в діалозі систем: гносеологія.
Метод катафатики.
Метод апофатики.
Містика богопізнання.
Висновки.
Передмова.
"Каталог" античних філософів (доуніверсалістський період).
"Каталог" неоплатоніків.
"Каталог" отців церкви.
Післямова.
Основні публікації автора.
Список літератури.
Summary.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация