Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Toýlyýew G. Fizikadan meseleler

  • Файл формата pdf
  • размером 2,97 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Toýlyýew G. Fizikadan meseleler
Aşgabat: Ylym, 2014. – 164 sah.
Häzirki wagtda ýurdumyzda ylym-bilime aýratyn üns berilýär, muňa mysal edip orta mekdeplerde okuw möhletleriniň köpeldilmegi hem mysal bolup biler. Şonuň üçinem mekdep okuwçylary üçin ýokary hilli okuw kitaplary taýýarlanylýar. Şu gün siz bilen şol kitaplaryň birini paýlaşmagy makul bildik. Kitap orta mekdepleriň 10-njy synplary üçin fizika dersinden meseleler kitaby bolup,kitap diňe okuwçylar üçin dälde, fizika dersinden mesele çözmegi halaýan islendik agzalarymyz üçin gyzykly bolup biler. Iň ýakyn günlerde toparymyzda bu kitabyň dowamy bolan, XI synplar üçin niýetlenen görnüşini hem özüňize alyp bilersiňiz. Kitaplar size Hytaýda okaýan dost oglanymyz tarapyndan ýetirildi.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация