Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпаргалки по соціальній психології українською мовою

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Шпаргалки по соціальній психології українською мовою
Білет 1.
Сутність, структура та функції соціальної психології.
Види та функції спілкування.
Конформність і конформна поведінка.
Білет 2.
Проблема соціального і біологічного в особистості.
Історично сформовані типи міжособистісного спілкування.
Феномен групи з погляду соціальної психології.
Білет 3.
Основні підходи до вивчення предмета соціальної психології.
Механізми взаєморозуміння.
Класифікація малих соціальних груп.
Білет 4.
Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання.
Основні соціально-психологічні характеристики малої соціальної групи.
Бар’єри взаєморозуміння.
Білет 5.
Розвиток сучасної вітчизняної соціальної психології.
Деструктивні форми взаємодії. Агресія і культура.
Механізми міжособистісних впливів та проблема захисту від негативних впливів.
Білет 6.
Основні етапи становлення соціальної психології.
Структура взаємовідносин у малій соціальній групі.
Сутність, функції та структура соціальної установки.
Білет 7.
Розвиток сучасної зарубіжної соціальної психології.
Поняття про керівництво і лідерство у малій соціальній групі.
Взаємодія на рівні дружби. Особливості дружби людей на різних етапах життєвого циклу.
Білет 8.
Соціометрія як спеціалізований соціально-психологічний метод.
Поняття про стихійну групу: натовп, маса, публіка.
Альтруїстична поведінка у взаємодії. Навчання альтруїзму.
Білет 9.
Методи та методичні прийоми соціальної психології.
Класифікація, ознаки та структура великих соціальних груп.
Кохання і романтичні відносини.
Білет 10.
Соціально-психологічна природа особистості.
Механізми міжособистісного сприймання.
Соціально-психологічний клімат колективу.
Білет 11.
Поняття індивід, індивідуальність, особистість.
Групова згуртованість як складний психологічний феномен.
Міжособистісна атракція, її природа.
Білет 12.
Основні ознаки особистості.
Прийняття групового рішення. Відмінності між груповими та індивідуальними рішеннями.
Стратегія поведінки учасників конфлікту.
Білет 13.
Простори існування та структура особистості.
Теорії походження лідерства та керівництва.
Сім’я як життєвий вибір, особливості подружніх взаємовідносин.
Білет 14.
Зміст, механізми та інституції соціалізації.
Розвиток спілкування в онтогенезі.
Сім’я як соціальний інститут. Функції сім’ї.
Білет 15.
Етапи та структура процесу соціалізації.
Особистісні орієнтації на рівні спілкування.
Альтернативні форми шлюбно-сімейних взаємин.
Білет 16.
Особливості процесу соціалізації в онтогенезі.
Механізми групової динаміки.
Специфіка сімейного спілкування.
Білет 17.
Аналіз зарубіжних психологічних теорій особистості.
Характеристика гендерних стереотипів.
Динаміка та структура конфлікту.
Білет 18.
Основні напрямки дослідження особистості у вітчизняній психологічній науці.
Психологічні особливості вербальної комунікації.
Характеристика видів психологічного впливу.
Білет 19.
«Я» особистості як чинник становлення в групі.
Характеристика невербальної комунікації.
Особливості функціонування громадської думки.
Білет 20.
Специфіка входження особистості в групу.
Поняття соціальної перцепції. Її зміст, механізми та функції.
Види і причини конфліктів у міжособистісній взаємодії.
Білет 21.
Статусно-рольові характеристики особистості.
Характеристика соціальних стереотипів.
Поняття про групову динаміку та групові процеси.
Білет 22.
Засвоєння гендерних ролей. Провідні чинники гендерної соціалізації.
Типові обмеження у спілкуванні.
Проблема взаємодії у соціальній психології, її види.
Білет 23.
Поняття спілкування у соціальній психології, його зміст та цілі.
Загальна характеристика міжособистісного впливу, його види та стратегії.
Психологічні особливості українського національного характеру.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация