Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кусайкіна Н.Д., Цибульник Ю.С. (уклад.) Сучасний тлумачний словник української мови

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Кусайкіна Н.Д., Цибульник Ю.С. (уклад.) Сучасний тлумачний словник української мови
Видавничий дім "Школа".
Пропонований до вашої уваги «Сучасний тлумачний словник української мови» є універсальним довідником, укладеним відповідно до чинного українського правопису з урахуванням змін, які сталися останнім часом у лексичному та семантичному мовному складі.
Від аналогічних видань Словник відрізняється інформативною насиченістю і компактністю. Він містить досить повні й зрозумілі формулювання значень загальновживаних слів української мови. Відмітною рисою Словника також є тлумачення сталих виразів (термінологічних сполук, приказок, сленгових фразеологізмів).
До складу Словника ввійшли неологізми, пов'язані з розширенням міжнародних зв'язків і розвитком новітніх технологій, широким застосуванням у періодиці та ефірі новітньої лексики. Хоча до Словника включено лексеми художньої літератури XIX-XX століть, етнографічні поняття, притаманні культурі українського народу, проте у ньому більшу увагу приділено сучасним культурним надбанням, а також ураховано слова та сталі вирази, які донедавна залишались на периферії літературної мови (знижена, жаргонна, сучасна молодіжна лексика, напр., пролетіти як фанера над Парижем, цирк на дроті). Уміщено також слова, що ввійшли в актив порівняно нещодавно і стали досить поширеними, напр., відтак, зазвичай, наразі.
Словник містить лексику, запозичену з інших мов (із позначенням джерела її походження), наукові й технічні терміни і професіоналізми та лексику, обмежену у вживанні, за винятком окремих застарілих і діалектних слів. Але маловживані слова й поняття із художніх творів шкільної програми посідають належне місце на сторінках цього видання. У Словнику також подано емоційно забарвлену та стилістично марковану лексику (з відповідними позначками).
Зважаючи на все зазначене, Словник може бути рекомендований, як оптимальний за обсягом і повнотою тлумачення слів, для найширшого кола користувачів - від аматора до фахівця.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация