Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Огій О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

  • Файл формата pdf
  • размером 672,51 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Огій О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
для студентів спеціальності 6.070106 Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання. Черкаси: ЧДТУ. 2008 г. 43 с.
При виконанні курсової роботи повинні бути розглянуті наступні питання: обґрунтування прийнятої схеми і аналіз її роботи, обґрунтування вибираного тиску, розрахунок параметрів насосів, гідродвигунів, гідроліній і вибір гідроапаратури; обґрунтування і розрахунок діапазону регулювання; розрахунок повного ККД і ефективності використання встановленого двигуна. Призначено варіанти для курсових робіт студентів усіх форм навчання. Для студентів спеціальності Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання.
Деякі питання проектування схем гідроприводу.
Вибір способу регулювання.
Вибір розподільника, напірного клапана і дільника потоку.
Вибір фільтру і місця його установки.
Використання гідроакумулятора.
Вибір робочої рідини.
Визначення основних параметрів гідроприводів поступального руху.
Підбір гідроапаратури.
Визначення дійсних перепадів тиску.
Визначення основних параметрів гідроприводів обертального руху.
Визначення ККД гідроприводу.
Визначення ККД при постійному навантаженні.
Визначення ККД при роботі в циклічному режимі.
Розрахунок об'єму гідробакаф.
Побудова характеристики навантаження гідроприводу.
Вибір початкових даних.
Варіанти початкових даних.
Гідравлічні схеми приводів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация