Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Rożek M. Złoty wiek

  • Файл формата pdf
  • размером 22,33 МБ
Rożek M. Złoty wiek
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 19).
W poł. XV wieku dotarły nad Wisłę prądy humanistyczne płynące do Polski z południowej Europy. (.) Przybycie do Krakowa Filipa Buonacorsiego,zwanego Kalimachem przyczynilo sie do rozwoju Polskiego humanizmu. (.) Renesans ze swoim pełnym optymizmem na świat, umiłowaniem ładu, afirmacja spokoju, torował sobie drogę do gotyckiego Krakowa. (.) Pełny rozkwit sztuki renesansowej przypada na początek XVI stulecia.Prym wiódł Kraków. Były to czasy panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta. Epokę tę zwykło sie nazywać złotym wiekiem kultury polskiej
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация