Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Uruszczak W. Państwo pierwszych Jagiellonów

  • Файл формата pdf
  • размером 32,30 МБ
Uruszczak W. Państwo pierwszych Jagiellonów
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1999. — 75 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 16).
Książka została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy informuje Czytelników o tym, w jakich okolicznościach doszło do zawarcia małżeństwa królowej Jadwigi z Wielkim Księciem Litewskim — Jagiełłą, a tym samym o początkach panowania dynastii Jagiellonów w Polsce. W drugim rozdziale Autor przedstawia terytorium państwa od podstawowego trzonu poprzez liczne inkorporacje, aż do terre recuperandae (Ziemie odzyskane), czyli do ziem, które miały zostać odzyskane. Trzeci prezentuje opis warstw społecznych, ich zróżnicowanie, sposoby utrzymania, pracę, szlacheckie przywileje ziemskie. Porusza także kwestię innowierców, zamieszkujących w tym czasie Królestwo Polskie. Ostatnia część pracy dotyczy administracji państwowej, czyli formy państwa, rodzajów sejmów oraz urzędów.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация