Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Kiryk F. Nauk przemożnych perła

  • Файл формата pdf
  • размером 40,25 МБ
Kiryk F. Nauk przemożnych perła
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 15).
Książka omawia rozwój szkolnictwa i edukacji w Polsce na tle rozwoju szkolnictwa i edukacji w innych krajach europejskich. Opisuje ona szkoły katedralne, parafialne, kolegiackie, klasztorne. Jednak szczególnie dużo miejsca poświęca uniwersytetom. Najważniejszymi i najwcześniej powstałymi w Europie były uniwersytet w Bolonii i uniwersytet w Paryżu. Na obu tych uczelniach i na wielu innych kształcili się również cudzoziemcy (w tym Polacy). W 1364 r. decyzją króla Kazimierza Wielkiego powstał uniwersytet w Krakowie - pierwsza w Polsce instytucja tego typu.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация