Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Krzyżaniakowa J. Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy

  • Файл формата pdf
  • размером 68,22 МБ
Krzyżaniakowa J. Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 83 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 12).
Nieustanne dążenie do reform, które często wykraczały poza ramy ortodoksji i przybierały postać herezji, wewnętrzne rozłamy czyli schizmy, od początku chrześcijaństwa stanowiły jego głęboki, wewnętrzny nurt. Odbijały się w nich dzieje wielkości i upadków Kościoła, wznosłość ideałów i niedoskonałość och realizacji. To one świadczyły o stałym poszukiwaniu nowych, odpowiadających zmieniającym się warunkom historycznym form organizacji i działania. W nich wreszcie wyrażały się tęsknoty ludzio do wolności i prawa do wyboru własnej drogi.
Wstęp.
Kryzys Kościoła powszechnego i drogi jego reformy.
Polska między zachodem a wschodem Europy.
Koncyliaryzm - polską drogą do reformy.
Polska sprzymierzeńcem heretyków?
Schizmatycy w państwie Jagiellońskim.
Zakończenie.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация