Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гриньова В.М., Писаревська Г.І. Управління кадровим потенціалом підприємства

  • Файл формата pdf
  • размером 11,48 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гриньова В.М., Писаревська Г.І. Управління кадровим потенціалом підприємства
Монографія. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. — 228 с.
Вирішено науково-практичне завдання щодо управління кадровим потенціалом підприємства. Розкрито значення кадрового потенціалу в діяльності промислового підприємства; досліджено теоретичне підґрунтя й сутність категорій "трудовий потенціал" та "кадровий потенціал". Удосконалено теоретичні положення управління кадровим потенціалом команди проекту. Розроблено методичний інструментарій щодо оцінки кадрового потенціалу підприємства. Визначено етапи формування системи управління кадровим потенціалом підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінки кандидатів на посаду виконавців проекту, що сприятиме формуванню кадро-вого потенціалу команди проекту.
Рекомендовано для керівників і фахівців промислових підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация