Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Jureczko A. Testament Krzywoustego

  • Файл формата pdf
  • размером 38,79 МБ
Jureczko A. Testament Krzywoustego
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 06).
Każdy z zeszytów posiada swój własny tytuł i omawia odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie, przy zachowaniu przyjętej w historii Polski chronologii wydarzeń.
Książka omawia czasy Bolesława Krzywoustego oraz dzieje Polski w okresie rozbicia dzielnicowego, czyli długiego, bo trwającego około 200 lat okresu dziejów naszego kraju. Autor omawia przede wszystkim dzieje władców panujących we wszystkich dzielnicach rozbitego kraju i ich stosunek do możnowładztwa, rycerstwa i Kościoła oraz ich stosunki wzajemne, które często były wrogie i prowadziły do wojen domowych. Opisane są też konsekwencje osłabienia militarnego kraju i straty terytorialne poniesione na rzecz sąsiadów. Ukazane też zostały próby zjednoczenia dokonywane w różnych okresach przez poszczególnych władców. Okres rozbicia dzielnicowego nie jest oceniany przez autora jednoznacznie negatywnie, choć przyznaje on, że był to okres osłabienia kraju, najazdów wrogów, wojen domowych i upadku międzynarodowego znaczenia Polski. Z drugiej jednak strony był to okres rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Powstało wtedy i rozbudowało się wiele miast i wsi, wzrosła (mimo licznych wojen) liczba ludności, rozwijała się architektura, kultura i sztuka.
Seria wydawnicza Dzieje narodu i Państwa polskiego redagują dwa zespoły: krakowski i warszawski Krajowej agencji Wydawniczej. Każdy z wolumenów posiada swój własny tytuł i numer i omawiać będzie odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie, przy zachowaniu przyjętej w historii Polski chronologii wydarzeń.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация