Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гусак Т.М., Мірошниченко М.О. Stories for listening comprehension

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гусак Т.М., Мірошниченко М.О. Stories for listening comprehension
Student's book. — 159 pages.
Stories with keys. — 142 pages.
It will help you to develop you skills of understanding and writing. The texts are of different levels, so you can choose the level, which is suitable for your understanding. You can use these texts for your individual work or can work with your teacher in the class at the lessons too.
The tasks will help you to understand the meaning of the texts.
Підручник створено для допомоги викладачу в тренуванні студе-нтів сприйняття англійської мови на слух, відтренування фонетич-них та мовленнєвих навичок.
Тексти мають різні рівні складності і можуть використовуватись на всіх формах навчання. цей підручник також можна використову-вати для індивідуальної роботи із студентами.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация