Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 1996 №02

  • Файл формата pdf
  • размером 8,81 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 1996 №02
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 162 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Журавльов О.П., Котова Н.С. Тваринництво неолітичного населення України.
Нікітенко М.М. Реконструкція первинної позиції померлих в похованнях ямної культури та їх класифікація.
Телегін Д.Я. Про роль носіїв неолітичних культур Дніпро-двинсько-вислинського регіону в етногенетичних процесах: балти і слов’яни.
Паньков С.В. Про стан залізодобування в античному виробництві Північного Причорномор’я.
Козак Д.Н. Формування давньослов’янських пам’яток на території Волині і Північної Галичини в першій чверті І тис.
Публікації археологічних матеріалів.
Константинеску Л.Ф., Привалов А.І. Про один з типів рянньоямних поховань Північного Надазов’я.
Сминтина О.В., Нікітін В.І. Нова Гребениківська стоянка на Південному Бузі.
Золотарев М.И. Торговые коммуникации между Херсонесом и Скифией в конце IV — первой трети III в. до н. э.
Готун І.А., Петраускас А.В., Черниш Г.Ш. Жорна на території Подніпров’я.
Харламов В.О. Нові дослідження на «Вознесенському узвозі» в Києві.
Дискусії.
Від редакційної колегії.
Болтрик Ю.В. Про «відповідальні здобутки» і здоровий глузд.
На допомогу вчителеві.
Малсов Ю.М. Гортаючи сторінки нашої давньої історії.
Залізняк Л.Л. Походження людини та заселення України.
До методики археологічних досліджень.
Опишкевич Л. Комп’ютери та картографія на мінойському острові Псіра у Греції.
Нові відкриття і знахідки.
Туровский Е.Я., Филлипенко А.А. Новое надгробие римского солдата с некрополя Херсонеса Таврического.
Кобаль І.В. Скарб металевих виробів доби пізньої бронзи з с. Класове Закарпатської області.
Курбатов А.В. Коллекция кожаных предметов из Чернигова.
Рецензії.
Пелещишин М.А. Пам’ятки гальштатського періоду в межиріччі Вісли, Дністра і Прип’яті (відп. редактор Л.І. Крушельницька). — К.: Наукова думка, 1993. — 322 с.; іл.
Хроніка.
Герета І.П. Міжнародна співпраця тернопільських археологів.
Вітаємо ювілярів.
К 70-летию Татьяны Николаевны Высотской.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация