Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гейко Л.М., Сментина Н.В. Національна економіка

  • Файл формата pdf
  • размером 1,45 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гейко Л.М., Сментина Н.В. Національна економіка
Навчальний посібник. — Одеса: Ротапринт, 2012. — 315 с.
Навчальний посібник розроблено відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни «Національна економіка». Він призначений для ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу та їх самостійної роботи. У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку національної економіки та державного регулювання соціально-економічних процесів, що відбуваються в ній, запропоновано комплекс різноманітних аналітичних матеріалів, схем, питань та тестів для самоконтролю.
Навчальний посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, фахівців галузі державного управління.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация