Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ - 80-ті роки ХХ ст.). Ч. 2

  • Файл формата pdf
  • размером 7,09 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ - 80-ті роки ХХ ст.). Ч. 2
Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. — Київ: НАН України. Інститут історії України, 2014. — 650 с. — ISBN 978-966-02-7132-6;
ISBN 978-966-02-7134-0 (Ч. 2)
Висвітлюються й аналізуються дослідницькі практики та тексти відомих українських істориків ХІХ–ХХ ст., зокрема В. Антоновича, Д. Бантиша-Каменського, М. Грушевського, М. Драгоманова, О. Компан, М. Костомарова, Б. Крупницького, П. Куліша, О. Лазаревського, В. Липинського, М. Максимовича, М. Маркевича, О. Оглоблина, М. Слабченка, С. Томашівського, Ф. Шевченка, М. Яворського. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться українською історіографією.
Поворот до соціологізації минувшини. У змаганнях за «масову» історію (М. Грушевський, М. Слабченко, М. Яворський, О. Оглоблин)
«Колективний чоловік» на авансцені історії, чи Колективне й Індивідуальне у представленні М. Грушевського
Україна-Гетьманщина та Запорозька Січ у світлі теорії «єдиного процесу» М. Слабченка
Конфлікт процес / структура у конструкції «довгого» ХІХ ст. М. Слабченка
Класовий і національний дискурси у марксистсько-більшовицькій соціологізації української історії М. Яворського
Між «масовою» історією та неоромантизмом. Концепція «господарської автономії» України О. Оглоблина
«Покаянні» та «викривальні» тексти О. Оглоблина, або народження ритуалів і правил офіційного історіописання
Старі порахунки та новітні виклики. Стильові профілі еміграційних і діаспорних істориків (Б. Крупницький, О. Оглоблин)
Проблема «історіографічного синтезу» у працях Б. Крупницького
Людина модерна та Людина історична, або Переддень «антропологічного повороту» у рецепції Б. Крупницького
Європеїзація як інтелектуальний та культурний виклик повоєнної доби у потрактуванні Б. Крупницького
У пошуках контексту. О. Оглоблин як інтерпретатор доби Хмельниччини
«Невикінчена» харизма. Гетьман І. Мазепа у конструкції Мазепинського ренесансу О. Оглоблина
Стара Україна contra Cтара Малоросія: візії О. Оглоблина й О. Лазаревського
Трансформації радянського канону та його українські проекції (Ф. Шевченко, О. Компан)
«Великий» історіографічний перелом 1954 р. у сприйнятті Ф. Шевченка, або від концепції «меншого лиха» до «переяславської» схеми
Хитке балансування — «приєднання» і «возз’єднання» у дослідницьких практиках Ф. Шевченка
У пошуках доповнюючих мірил вартості. «Суд історії» за версією Ф. Шевченка
Історія як «точна наука», чи марксизм у національно-культурницькому прочитанні О. Компан
Післямова
Бібліографія
Іменний покажчик
Предметний покажчик
Перелік скорочень
Резюме
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация