Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу

  • Файл формата pdf
  • размером 2,23 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу
Монографія. — К.: Наукова думка, 2008. — 196 c.
У монографії систематизовані сучасні теоретичні уявлення про Інтернет-маркетинг.
Досліджено особливості використання Інтернет-простору в економіці, наведено специфіку
маркетингових досліджень в Інтернеті, особливості формування товарної політики, у тому числі віртуальних товарів, стратегії і методи ціноутворення, маркетингової комунікативної діяльності.
Розглянуто питання застосування комплексу маркетингу в Інтернет-середовищі. Проаналізовано вимоги щодо ефективного функціонування веб-сайта підприємства. Розглянуто типові стратегічні рішення в Інтернет-маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес-моделей в Україні.
Для науковців, аспірантів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів економічних
спеціальностей, керівників підприємств, працівників маркетингових служб і рекламних агенцій.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация