Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Швець І.Б. (ред.) HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи

  • Файл формата pdf
  • размером 3,13 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Швець І.Б. (ред.) HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи
Колективна монографія. — За заг. ред. ШвецьІ.Б. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. — 176 с.
Досліджено особливості сучасної соціально-трудової сфери. Виявлено проблеми взаємодії суб’єктів державного та регіонального регулювання ринку праці в Україні. Оцінено неформальний сектор ринку праці в Україні на засадах його сегментації. Визначено перспективи подальшого розвитку соціального страхування. Удосконалено технології управління персоналом в контексті забезпечення надійності працівників. Інтегровано технології управління знаннями з технологіями управління персоналом. Доведено, що знання є компонентом людського капіталу. Обгрунтовано роль персоналу в формуванні економічної захищеності підприємства. Сформовано якісні компетенції персоналу та проведено їх оцінку. Розроблено систему показників оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства та проведено оцінку ефективності системи управління персоналом торговельного підприємства.
Монографія підготовлена за матеріалами науково-практичної конференції «HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи» в рамках I Міжнародного наукового форуму «Нова економіка» (м. Ялта, 2013 р.). Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей та практиків з управління персоналом.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация