Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Pleciński J. Francuski. Pas de problème!

  • Файл формата pdf
  • размером 26,60 МБ
Pleciński J. Francuski. Pas de problème!
Intensywny kurs do samodzielnej nauki, poziom podstawowy.
Super Memo, 2006. — 235 s.
Курс предназначен для лиц, начинающих изучать французский язык или тех, кто хочет освежить базовые знания. Освоение представленного материала, позволит свободно общаться в простых бытовых ситуациях (уровень А2).
Учебник состоит из 16 уроков, в которых есть диалоги, правила чтения и грамматики и упражнения. В конце книги даны ключи к упражнениям и глоссарий слов, встречающихся в уроках.
Poziom podstawowy Kurs do samodzielnej nauki języka francuskiego na poziomie podstawowym
Kurs jest przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę francuskiego lub pragnących odświeżyć zapomniane podstawy. Opanowanie zaprezentowanego materiału umożliwi swobodne porozumiewanie się w podstawowych sytuacjach życiowych (poziom A2 według Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
Podręcznik jest podzielony na 16 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, czytanki oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek polsko-francuski i francusko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie.
na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:
rodzajniki określone i nieokreślone,
czasowniki: tre, avoir, nieregularne oraz pierwsza grupa czasowników,
dopełnienie bliższe i dalsze,
liczebniki główne i porządkowe,
tryb rozkazujący;
wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych,
zwierzęta domowe,
mieszkanie,
spotkania ze znajomymi, w domu, w kinie,
oglądanie telewizji,
wakacje,
jazda samochodem;
ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki;
czytanki i dialogi prezentowane zarówno po francusku, jak i po polsku.
nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki francuskiego;
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация