Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика 2014 Вип. 19

  • Файл формата pdf
  • размером 2,18 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика 2014 Вип. 19
Відп. ред. В. М. Даниленко. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 296 с.
Черговий збірник продовжує публікацію статей, присвячених актуальним питанням історії України другої половини ХХ століття, зокрема, контроверсійним питанням за темою історії повсякденної життя в Україні означеного періоду. Окрім того, збірник містить блок наукових розробок, які висвітлюють проблеми збереження різноманітних історичних пам’яток України, підготовки «Зводу пам’яток історії та культури» та ін. Збірник розрахований на науковців та широке коло читачів.
Зміст:
Даниленко Віктор, Лаас Наталія, Смольніцька Мирослава (Київ). Українське суспільство: від пізнього сталінізму до хрущовської «відлиги»
Янковська Оксана (Київ). Соціально-побутова сфера життя громадян УРСР як відбиток пріоритетів держави від початку повоєнної відбудови до кінця «відлиги»
Бондарчук Петро (Київ). Віруючі в УРСР: громадянська позиція і виконання громадянських обов’язків (середина 1940-х — середина 1980-х рр.)
Стельникович Сергій (Київ). Міжнаціональні відносини на території генерального округу «Житомир» (друга половина 1941 — початок 1944 рр.)
Швидкий Василь (Київ). Місто vs село: подібне та особливе в деяких асоціальних проявах, настроях в Україні 1940–1960-х рр.
Смольніцька Мирослава (Київ). Становище української мови в кінці 1950-х рр.: за листами громадян до органів влади
Хоменко Наталія (Київ). Листи до владних структур як джерело вивчення молодіжної повсякденності
Безлюдна Ірина (Київ). Матеріальне становище дитячих будинків України у реаліях повоєнного часу (друга половина 1940-х — 1950-ті рр.)
Киричевський Петро (Київ). Вплив вищої церковної ієрархії та монастирського керівництва на життєдіяльність чернечих громад у 1940–1960-х рр.
Бажан Олег (Київ). Входження Кримської області до складу УРСР: освітянський аспект
Юсов Святослав (Київ). Українські вчені на ХІ Міжнародному конгресі історичних наук (Стокгольм, 1960 р.)
Журавльов Ярослав (Київ). Право на звернення до органів влади в СРСР та радянській Україні у 1945–1991 рр.: характеристика та регулювання інституту
Романюк Іван (Вінниця), Пачос Юлія (Вінниця). Фестивалі української культури в Польщі як елемент мистецької українсько-польської співпраці початку ХХІ ст.
Кот Сергій (Київ). Участь України у міжнародному культурному співробітництві щодо запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей та їх поверненню до країн походження
Денисенко Галина (Київ), Денисенко Оксана (Київ). Досвід підготовки «Зводу пам’яток історії та культури» в державах на пострадянському просторі
Катаргіна Тетяна (Київ). Теоретичні та методологічні принципи визначення та ідентифікації нерухомих пам’яток української культури за кордоном
Ковпаненко Наталя (Київ). Дослідження національної архітектурно-мистецької спадщини у діяльності Історичного товариства Нестора-Літописця (1900-ті рр.)
Рудий Григорій (Київ). Київська періодична преса 1917—1918 рр. як джерело з історії Української Центральної Ради
Скрипник Петро (Київ). Прижиттєві вшанування М.С. Грушевського (до 1926 року)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация