Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови
Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. — К.: Вища шк., 2003. — 462 с. — ISBN 966-642-155-0.
Висвітлено курс стилістики української мови як навчальної дисципліни і науки про функціональний аспект мови. Розглянуто теоретичні питання стилістики, джерела виникнення й формування лінгвостилістики, її основні поняття й категорії. Подано визначення і класифікації стилів, проаналізовано специфіку розвитку і становлення стилів та підстилів сучасної української мови, жанрово-стилістичну диференціацію мовних текстів. Вміщено також словник лінгвостилістичних термінів.
Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Зміст
Передмова З.
Розділ. Вступ. Стилістика як лінгвістична наука і навчальна дисципліна.
Предмет стилістики української мови.
Проблематика стилістики української мови.
Методологія і методи стилістики.
Структура стилістики.
— Фоностилістика.
— Лексична стилістика.
— Фразеологічна стилістика.
— Риторика і граматика.
— Граматична стилістика.
— Стилістична морфологія.
— Стилістичні засоби морфології.
— Стилістичний синтаксис.
— Зв’язок стилістики з іншими науками.
— Основні завдання стилістики.
Розділ. Джерела стилістики української мови.
Елементи давньоукраїнської міфології у стилістиці.
української мови.
Антична культура як одне із джерел стилістики.
української мови.
Антична риторика як вихідна основа стилістики.
Біблійні джерела стилістики.
Стилістичні джерела давньоукраїнської доби.
Давня книжна українська літературна мова.
як джерело стилістики.
Риторика і стилістика в Києво-Могилянській академії.
Мовна спадщина Григорія Сковороди.
Український фольклор як джерело стилістики мови.
Розділ. Основні поняття стилістики.
Стиль. Визначення стилю.
Категорія функціонального стилю.
Критерії класифікації функціональних стилів.
Експресивні стилі.
Індивідуальний функціональний стиль.
Лінгвістична норма.
Стиль викладу.
Інформація як стилістичне поняття.
Контекст.
Образність.
Експресивність.
Конотація.
Стилістичне значення.
Стилістична парадигма.
Колорит.
Жанр.
Текст як категорія лінгвостилістики.
Орнаментика.
Розділ. Стилі української мови.
Художній стиль.
Офіційно-діловий стиль.
Публіцистичний стиль.
Науковий стиль.
Конфесійний стиль.
Розмовний стиль.
Епістолярний стиль.
Розділ. Стилістичні засоби (ресурси) української мови.
Символи як стилістеми.
Фігури мови.
— Тропи і фігури.
— Системний характер тропіки.
— Природа фігур і тропів та сфери їх творення.
— Класифікація фігур і тропів.
— Метафора.
— Епітет.
— Порівняння.
— Період.
— Інші тропи і фігури.
Стилістичні прийоми.
Стилістичні засоби сміхової культури.
Розділ. Культура мови.
Стилі навчання.
Схеми аналізу.
Словник стилістичних термінів.
Список рекомендованої літератури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация