Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ковалевська О.О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVIІ-XVIII ст. Ч. 2: Додатки

  • Файл формата pdf
  • размером 9,74 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ковалевська О.О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVIІ-XVIII ст. Ч. 2: Додатки
В 2-х ч. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 330 с.: іл.
ISBN 978-966-02-7357-3
ISBN 978-966-02-7359-7 (ч. 2)
Книга складається з двох частин. Перша становить дослідження зображувальних джерел, їхнього місця в типолого-видовій класифікації історичних носіїв інформації, кількісного складу, функцій, інформативних та інтерпретаційних можливостей з огляду на необхідність формування уявлення про представників козацької старшини XVII–XVIII ст. Друга складається з ґрунтовних ілюстрованих та інформативних додатків, укладених авторкою, якими вона послуговувалася під час опрацювання теми.
У монографії продемонстровано можливості застосування практичних прийомів та методів; наведено конкретні результати авторських студій з іконографії українських гетьманів, представників старшини й окремих постатей козацького стану; окреслено проблеми, досягнення та перспективи майбутніх історичних та іконографічних студій. Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация