Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гаврилов Ф.А. Електричні системи та мережі. Конспект лекцій

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Гаврилов Ф.А. Електричні системи та мережі. Конспект лекцій
Навч. посібник. — Маріуполь: ПДТУ, 2002. — 172 с.
У навчальному посібнику розкрито поняття дисципліни й подано розрахунок високовольтних ЛЕП, схеми заміщення ліній, трансформаторів. Наведено практичні рекомендації з проектування електричних мереж.
Рекомендовано для студентів ВНЗ (3-й курс технічних спеціальностей).
Основні поняття Класифікація електричних мереж.
Схеми заміщення лінії.
Загальні поняття.
Схеми заміщення трансформаторів.
Двообмотковий трансформатор.
Триобмотковий трансформатор.
Автотрансформатори.
Розрахункова потужність вузла навантаження.
Поняття про склад та втрати напруги а також про потужність на початку та кінці лінії.
Розрахункова потужність вузла навантаження.
Розрахунок параметрів усталеного режиму розімкнутих мереж.
Розрахунок параметрів усталеного режиму замкнутої Мережі.
Метод перетворення мережі.
Розрахунок параметрів усталеного режиму електричної мереж із застосуванням алгебри матриць.
Якість електричної енергії.
Державний стандарт якості електричної енергії.
Баланс активної та реактивної потужності у електричній мережі.
Джерела реактивної потужності.
Регулювання напруги у електричній системі.
Регулювання напруги зміною коефіцієнта трансформації трансформатора.
Централізоване регулювання напруги у центрі живлення.
Місцеве регулювання напруги в мережі.
Регулювання напруги зменшенням індуктивного опору лінії.
Регулювання напруги зміною реактивної потужності.
Вибір потужності компенсуючих пристроїв.
Вибір потужності компенсуючих пристроїв за умов забезпечення бажаного рівня напруги.
Вибір потужності компенсуючих пристроїв за умови споживання від системи обумовленої реактивної потужності.
Розподіл потужності компенсуючих пристроїв між споживачами.
Регулювання частоти обертання турбіни.
Проектування електричних мереж.
Зведені витрати.
Витрати енергії у елементах мережі.
Вартість втрат енергії.
Збиток від перерви електропостачання споживача.
Вибір номінальної напруги мережі.
Вибір перерізу проводів і кабелів за економічною густиною струму.
Метод економічних інтервалів.
Вибір перерізу проводів для місцевих електричних мереж за допустимою втратою напруги.
Лінія з одним навантаженням на кінці.
Лінія магістральна.
Вибір головної установки запобіжника.
Вибір схеми мережі.
Категорії електроспоживачів за надійністю електропостачання.
Вибір схеми мережі.
Перевірка проводів повітряних ліній на механічну міцність.
Характеристика задач.
Механічні навантаження на проводи та дроти.
Допустима напруга на розтягування проводу або дроту.
Основні рівняння тяжіння по проводах стріла провисання довжина проводу у прогоні.
Рівняння стану проводу.
Критична довжина прогону.
Три критичних довжини прогону.
Критична температура.
Оптимізація режиму роботи мережі з високим рівнем неоднорідності.
Загальні положення.
Оптимізація режиму роботи мережі одного рівня напруги за допомогою вольтододаткових трансформаторів.
Оптимізація режиму роботи мережі одного рівня напруги за допомогою пристроїв поздовжньої компенсації (Ппк).
Оптимізація режиму роботи мережі одного рівня напруги за допомогою розмикання контурів.
Особливі режими роботи мережі.
Загальна характеристика особливих режимів.
Неповнофазний режим роботи лінії.
Однофазне несиметричне навантаження.
Симетруюча дія батареї конденсаторів.
Несинусоїдальний режим.
Лінії надвисокої напруги.
Основні рівняння лінії.
Зв’язок між параметрами реальної лінії і її схеми заміщення.
Гранична потужність лінії.
Головні характеристики.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация