Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак тичний коментар
Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. - 576 с.
ISBN 966-8184-48-3
У десятому виданні науково-практичного коментаря на підставі наукового аналізу норм цивільного процесуального права, з урахуванням останніх його змін, Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, урядових постанов та матеріалів судової практики коментуються статті нового ЦПК України. В цій книзі роз'яснюються питання цивільної юрисдикції, порядку відкриття справи, її підготовки і розгляду, а також апеляційного і касаційного переглядів судових рішень. Автор аналізує деякі ускладнення, які можуть виникнути у правозастосовників, пропонує варіанти вирішення цих проблем та можливі напрямки подолання певних неузгодженостей між окремими нормами нового ЦПК.
До коментарю додані деякі необхідні для судочинства закони, рішення Конституційного Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України.
Коментар розрахований на працівників суду і правоохоронних органів, юрисконсультів, адвокатів, викладачів і студентів вищих юридичних закладів, а також на широке коло читачів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация