Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бедь В.В. Юридична психологія

  • Файл формата pdf
  • размером 2,93 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Бедь В.В. Юридична психологія
Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і переробл.
К.: МАУП, 2004. — 436 с.: іл. — Бібліогр.: с. 426–430.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Юридична психологія" юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация