Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Голосніченко І.П. (ред.) Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків)

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Голосніченко І.П. (ред.) Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків)
Навчальний посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. - К.: КІВС, 2003. - 112 с.
Автори: д-р юрид. наук, проф. І. П. Голосніченко - гл.1, 2, 3; канд. юрид. наук Н. І. Золотарьова - §2 гл.4, гл.5; ад'юнкт Д. О. Штанько - § 1 гл.4.
Рецензенти:
Орзіх М. П. — академік АПН України, доктор юридичних наук, професор;
Додін Є. В. — Заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор.
У навчальному посібнику розглядається поняття адміністративної відповідальності, наводяться відомості про склад адміністративного проступку, адміністративні стягнення, порядок їх накладення, характеристику адміністративних проступків, що посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення. Конспективне змістовне тлумачення зазначених питань здійснюється з урахуванням положень Конституції та чинного законодавства України станом на 1 серпня 2002 року, а також окремих положень концепцій адміністративної реформи в Україні та реформи адміністративного права України. Призначений допомогти курсантам, слухачам і студентам юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, працівникам правоохоронних органів в оволодінні навчальною дисципліною "Адміністративна відповідальність".
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация