Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Копилов С.А. Проблеми історії слов'янських народів в історичній думці України (остання третина XVII - початок XX ст.)

  • Файл формата pdf
  • размером 20,83 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Копилов С.А. Проблеми історії слов'янських народів в історичній думці України (остання третина XVII - початок XX ст.)
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 466 с. — ISBN 966-7975-55-X.
В монографії з’ясовуються закономірності зародження й розвитку історичної думки в Україні (остання третина XVII – початок XX ст.) у дослідженні минулого слов’янських народів. Приділяється велика увага висвітленню гносеологічних та соціокультурних функцій історичних знань, аналізу творчого доробку видатних істориків-славістів України періоду національного відродження.
Книга розрахована на діячів науки і культури, студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавить історія розвитку історичної думки в Україні.
Зміст:
Вступ
Рецепція слов’янського світу в історичній думці останньої третини XVII–XVIII ст.
Творчий доробок історичного письменства у висвітленні минувшини слов’янських народів в останній третині XVII – початку XVIII ст.
Образ слов’янського світу у творах 10–70-х рр. XVIII ст.
Проблеми історії слов’янських народів в історіографічних працях останньої чверті XVIII ст.
Формування основних напрямів досліджень минулого слов’янських народів в історіографії епохи національного відродження
Особливості становлення наукового інтересу до вивчення історії слов’ян (перша третина XIX ст.)
Історична доля слов’янських народів у студіях 30-х – середини 40-х рр. XIX ст. Зародження слов’янознавчих центрів
Науковий доробок вивчення історії слов’ян наприкінці 1840-х – на початку 1860-х рр.
Поява нових тенденцій у дослідженні проблематики слов’янської історії (60–90-ті рр. XIX ст.)
Стан вивчення давньої й ранньосередньовічної історії слов’ян
Розробка проблем середньовічної і нової історії південнослов’янських народів
Проблеми історії західних слов’ян у працях українських дослідників
Виникнення історії славістики – нового напряму наукових досліджень
Надбання й проблеми розвитку історичної славістики у перші десятиріччя XX ст.
Вивчення питань історії Польщі і Чехії
Дослідження з історії південнослов’янських народів
Результати наукових студій з історії слов’янознавства
Підсумки
Примітки
Іменний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация