Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Івченко А.О. Тлумачний словник української мови

  • Файл формата djvu
  • размером 21,92 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Івченко А.О. Тлумачний словник української мови
Харків: ФОЛІО, 2002. — 543 с. — (Бібліотека державної мови). — ISBN 966–03–1753–0.
«Тлумачний словник української мови» містить найважливіші, найчастотніші слова сучасної української мови (близько 7000 словникових статей), без опанування яких неможливе розуміння сучасних текстів і розмовної літературної мови. При доборі слів автор використав як досягнення української частотної лексикографії, так і матеріали власних досліджень значного за обсягом корпусу текстів сучасної української преси.
Важливою рисою цього словника є те, що він охоплює найновішу лексику, яка була повністю відсутня в дотеперішніх тлумачних словниках української мови. Натомість, він повністю позбавлений маловживаних, діалектних та застарілих слів.
Порівняно із попередніми тлумачними словниками дане видання має дві принципові відмінності в побудові словникової статті.
Перша відмінність полягає в тому, що спеціально виділено синоніми, які раніше подавалися у складі тлумачення й часто не вирізнялися користувачами словника. Окрім того, синоніми супроводжуються позначками різноманітного типу (стилістичними, оціночними тощо), це значно підвищує ефективність їхнього використання.
Друга відмінність полягає в тому, що значна кількість слів іншомовного походження супроводжується етимологічними довідками, в яких зазначається з якої мови запозичено дане слово. Досі таку інформацію можна було одержати або з етимологічного словника, або із словника іншомовних слів.
Таким чином, до рук читача потрапляє словник універсального призначення, який може використовуватися і як довідкове видання, і як книга для читання й посібник для активного засвоєння сучасної української мови.
Усі словникові статті подано в доступному, проте не спрощеному вигляді. Вони містять інформацію, яка стосується не лише значень слів, але й орфоепічних та морфологічних норм.
Словник призначений для різних категорій читачів як україномовних, так і російськомовних. Але найбільше він придасться учням і студентам, які прагнуть поглибити знання української мови, а також іноземцям, які вивчають українську мову.
Нинішнє видання опрацьоване на основі «Словника української мови» в 11 т., а також лексичної комп'ютерної бази даних, створеної автором.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация