Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Меліхова О.В. Адвокатура в Україні

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Меліхова О.В. Адвокатура в Україні
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 89 с.
Навчально-методичний посібник розроблено з урахуванням навчальної програми студентів-юристів КНЕУ. Містить теми та плани лекцій, список лі-тератури, рекомендованої для вивчення кожної теми, методичні рекомендації до тем у цілому та до кожного питання, теми та плани семінарських занять, те-ми рефератів, завдання для виконання модулів, критерії оцінювання знань та короткий словник термінів. Може бути використаний студентами для самос-тійної роботи при підготовці до аудиторних занять з адвокатури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация