Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Толочко О.П. Історія Російська Василя Татіщева: джерела та повідомлення

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Толочко О.П. Історія Російська Василя Татіщева: джерела та повідомлення
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 38 с.
У дисертації досліджується комплекс унікальних повідомлень з давньоруської історії, що міститься в знаменитому труді Василя Татіщева Історія Російська. В історіографії вони здобули назву татіщевські відомості. Традиційно татіщевські відомості трактують як надзвичайної цінності уламки автентичного літописання Х – ХІІІ ст. Вони широко залучалися до досліджень з історії домонгольської Русі, суттєво впливаючи на наукове розуміння подій, особистостей та процесів Х – ХІІІ ст. Як наслідок, в науці утвердився значною мірою містифікований образ цілої історичної епохи. У дисертації здійснено спробу продемонструвати, що насправді «татіщевські відомості» є містифікаціями, авторство яких належить самому Василю Татіщеву. Передусім, досліджено справжні літописні джерела, якими послуговувався Татіщев, чим продемонстровано, що жодного місця «невідомим» та «втраченим» древнім літописам серед них немає. У дослідженні з’ясовано мотиви, що спонукали історика вдаватися до вигадування, а також на низці конкретних прикладів продемонстровано технічний інструментарій містифікатора. «Історію Російську» Татіщева вміщено у широкий контекст аналогічних явищ європейської історіографії.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация