Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Москаленко О.С. Усні джерела Повісті временних літ

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Москаленко О.С. Усні джерела Повісті временних літ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — 19 с.
Дисертацію присвячено дослідженню усних джерел Повісті временних літ із застосуванням соціально-культурного підходу до феномену фольклору як історичного джерела. Здійснено спробу виокремлення низки ступенів мотивації використання фольклору в ранньому літописанні. Вперше запропонована функціонально-соціологічна методика аналізу фольклору для дослідження усних джерел ПВЛ. Особливе місце приділено виявленню і типологізації фольклорних історичних творів літопису (місцеві легенди, родові та історичні перекази, дружинні пісні, прославляння, промови, прислів’я, приповідки), окресленню специфіки передачі історичної дійсності під кутом зору фольклорного історизму та світоглядного прошарку свідомості літописця. У цьому контексті розглянуто трансформацію усних джерел у літературну історичну традицію, що обумовило багатомірність співіснування в ПВЛ традиційних фольклорних форм і літературних жанрів, використаних літописцем для побудови ідеологічної концепції історії давньоруської державності.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация