Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів

  • Файл формата djvu
  • размером 5,26 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів
— Київ: ЦУЛ, 2002. — 400 с.
Навчальний посібник "Вища математика для економістів" містить
теоретичні відомості всіх традиційних розділів курсу вищої математики,
рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти
України для економічних спеціальностей, а також основні поняття
математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин,
різницевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.
Він містить достатню кількість задач економічного змісту, та
таблиці, що використовуються для їх розв'язання. Отже, його можна
використовувати як збірник задач.
Для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за
програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Посібник може
бути корисним викладачам ліцеїв, коледжів, а також фінансистам,
бізнесменам, соціологам, фахівцям менеджменту та обліку.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация