Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Український науково-медичний молодіжний журнал 2014 №04 (82)

  • Файл формата pdf
  • размером 3,77 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Український науково-медичний молодіжний журнал 2014 №04 (82)
Спеціальний випуск.
Головний редактор - Ковальчук О.І
«Український науково-медичний молодіжний журнал» - науково-практичне рецензоване видання, засноване в 1993 році ініціативною групою молодих учених і студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Журнал видається при науковій підтримці Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України
«Український науково-медичний молодіжний журнал» входить до переліку наукових фахових видань України у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, включений до наукометричної системи РІНЦ.
Абдомінальна і загальна хірургія
акушерство та гінекологія
анестезіологія та інтенсивна терапія
біоетика та фізика живого
біологічна та біоорганічна хімія
військова медицина
гастроентерологія
гігієна та екологія
дерматологія і венерологія
дитяча хірургія
ендокринологія
загальна і медична психологія
і педагогіка та психіатрія
загальна та неорганічна хімія
імунологія та алергологія
інфекційні хвороби
кардіологія та ревматологія
лінгвокультурологічний аспект
професійної діяльності
медична біологія
мікробіологія та вірусологія
морфологія та патоморфологія
нанобіотехнології та наномедицина
неврологія
нейрохірургія
онкологія
організація та економіка фармації
оториноларингологія
офтальмологія
педіатрія
пластична хірургія
пульмонологія і фтизіатрія
радіаційна медицина
серцево-судинна та торакальна хірургія
соціальна медицина і організація
охорони здоров’Я
соціально-гуманітарні дисципліни
та історія медицини
стоматологія
судова медицина
технологія лікарських засобів
травматологія і ортопедія
урологія та нефрологія
фармакологія та клінічна фармакологія
фармацевтична хімія
та фармакогнозія
фізіологія та патофізіологія
український медичний ліцей
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация