Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Голяк Л.В. (ред.) Порівняльне правознавство

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Голяк Л.В. (ред.) Порівняльне правознавство
Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. — К.: МАУП, 2004. — 200 с. — Бібліогр. в кінці тем.
У пропонованому курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти сучасного порівняльного правознавства, що стосуються об’єктів компаративістики, визначено нові підходи до вивчення правових шкіл сучасного світу.
Для студентів, слухачів, аспірантів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами
порівняльного правознавства.
Зміст.
Поняття і предмет порівняльного правознавства.
Історія виникнення і розвитку порівняльного правознавства.
Загальна характеристика і предмет порівняльного правознавства.
Метод, принципи і функції порівняльного правознавства.
Правові системи світу.
Романо-германська правова сім’я.
Наближення правопорядків у країнах Європейського Союзу.
Англо-американська правова сім’я, або система загального права.
Особливості правової системи Мексики та інших латиноамериканських країн.
Мусульманське право.
Правові системи країн Далекого Сходу.
Правові системи країн Африки.
Поняття структура національної правової системи і трансформація права.
Поняття структура національної правової системи.
Поняття трансформація права.
Адміністративне право.
Адміністративне право країн романо-германської правової сім’ї Адміністративне право країн англо-американської правової сім’ї.
Особливості правового регулювання цивільно-правових.
відносин.
Поняття і джерела цивільного права країн загального та романо-германського права.
Суб’єкти цивільного права.
Позовна давність у цивільному праві зарубіжних країн.
Зобов’язальне право.
Зобов’язання та підстави його виникнення.
Поняття та умови дійсності договору.
Порядок укладення договорів.
Виконання зобов’язань.
Наслідки невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.
Способи забезпечення зобов’язань.
Торгове (господарське) право.
Історія розвитку та загальна характеристика галузі.
Суб’єкти торгового (господарського) права.
Умови здійснення підприємницької діяльності.
Сімейне право.
Поняття шлюбу та умови його взяття.
Особисті відносини між подружжям за національним правом різних країн.
Майнові права та обов’язки подружжя за правом різних країн.
Розірвання шлюбу за національним правом зарубіжних країн.
Структура і форми діяльності правоохоронних органів.
зарубіжних країн.
Організаційно-функціональна будова правоохоронних органів Німеччини.
Структура та форми діяльності правоохоронних органів Франції.
Особливості функціонування правоохоронних органів Англії.
Загальна характеристика правоохоронних органів США.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация